Blog Archív september 2018

Včely chápu koncept nuly
Ľudský vynález nuly bol pre modernú matematiku a vedu kľúčový, ale nie sme jediným druhom, ktorý považuje "nič" za číslo. Papagáje a opice chápu koncept nuly a teraz sa k nim pridali aj včely. Včely medonosné sú známe tým, že majú niektoré numerické schopnosti, ako napríklad schopnosť počítať až do štyri, čo môže byť užitočné pri sledovaní orientačných bodov v ich prostredí. Pri zisťovaní toho, či sa tieto schopnosti rozšírili na pochopenie nuly, vedci vycvičili 10 včiel, aby identifikovali menšie z dvoch čísel. V rámci série pokusov ukázali hmyzu dva rôzne obrázky zobrazujúce niekoľko čiernych tvarov na bielom pozadí. Ak včely leteli k obrázku s menším počtom tvarov, dostali ako odmenu cukrovú vodu, ale ak leteli smerom k väčšiemu počtu, boli potrestané chinínom s horkou chuťou. Akonáhle sa včely naučili systematicky robiť správnu voľbu, výskumníci im poskytli novú možnosť: biele pozadie neobsahujúce žiadne tvary. Hoci včely nikdy predtým nevideli prázdny obraz, 64% z nich si vybralo túto možnosť skôr, ako obrázok obsahujúci dva alebo tri tvary. To naznačuje, že hmyz pochopil, že "nula" je menšia ako dve alebo tri. A nešli k prázdnemu obrázku len preto, že bol nový a zaujímavý: Iná skupina včiel, ktorá bola vyškolená, aby si vždy vybrala väčšie číslo, mala tendenciu vybrať nenulový obrázok v tomto teste. Preklad článku. Zdroj: http://www.sciencemag.org (2018) Autor: Matt Warren

X